Blog Articles

 • Prezentácia Kremnického letopisu 1/2016

  Prezentácia Kremnického letopisu 1/2016

  Dňa 28. júna 2016 sa uskutočnila prezentácia Kremnického letopisu 1/2016, celkovo 29.  Dňa 28. júna 2016 (utorok) sa v priestoroch kremnického múzea uskutočnila prezentácia časopisu Kremnický letopis 1/2016 (celkovo je to 29. číslo časopisu). Na podujatí odzneli dve prednášky – hosť zo Serede p. Ivan Sokol poinformoval prítomných o problematike kremnických komorských grófov, konkrétne Pavla Modrera, ktorý nemohol byť v…

  Read more →

 • Kremnický letopis 29

  Obsah – Bol Pavol Modrer v roku 1463 kremnickým komorským grófom? / Ivan Sokol– Dejiny Kremnice na začiatku novoveku (od tretiny 16. do polovice 17. storočia) / Daniel Haas Kianička– Ako sa za pomoci technológie z Kremnice podarilo v 18. storočí redukovať detskú prácu v nórskych baniach / Richard Kafka– Z histórie žurnalistiky v Kremnici, 4. časť, Na pôde kremnických závodov…

  Read more →

 • Prezentácia kremnických letopisov za roky 2014 a 2015

  Prezentácia kremnických letopisov za roky 2014 a 2015

  23. februára 2016 sa uskutočnila v priestoroch kremnického múzea prezentácia ostatných čísel časopisu Kremnický letopis za roky 2014 a 2015. Dňa 23. februára 2016 (od 17.00 hod.) sa uskutočnila v priestoroch „študovne“ kremnického múzea prezentácia nových čísel Kremnického letopisu, a to za roky 2014 a 2015. V roku 2015 totiž vyšli štyri čísla časopisu za oba spomenuté roky. Tým sa podarilo…

  Read more →

 • Kremnický letopis 28

  Obsah – Kremnica v 15. a na začiatku 16. storočia / Daniel Haas Kianička– Kremnica – staviteľka kúpeľov v Turčianskych Tepliciach,  2. časť: Výstavba hotela Grand (malá Fatra) v rokoch 1926 – 1928 / Barbora Glocková– Z histórie atletiky v Kremnici, 2. časť / Peter Berčík, editor

  Read more →

 • Nové čísla časopisu Kremnický letopis za rok 2015

  Nové čísla časopisu Kremnický letopis za rok 2015

  V novembri a decembri roku 2015 sa podarilo dohnať sklz, ktorý existoval pri vydávaní časopisu Kremnický letopis. Od januára do júla 2015 sa nám podarilo vydať dodatočne obe čísla časopisu za rok 2014, vďaka čomu sme sa od augusta mohli sústrediť na vydanie dvoch čísel za rok 2015. Obe čísla vyšli vďaka dotačnej podpore Mesta…

  Read more →

 • Aktivity združenia v prvom polroku 2015

  Aktivity združenia v prvom polroku 2015

  Aj v prvej polovici roku 2015 sa naše združenie venovalo tradičným aktivitám. 29. apríla 2015 (od 18. 00) sme spoluorganizovali s občianskym združením 1115 v kine Akropola prednášku Daniela Haasa Kianičku Ako sa Kremničania hanili… Záujemcovia o dejiny mesta si prišli na svoje aj v oblasti meštianskych sporov o česť a používaných vulgárnych výrazov, ktorými…

  Read more →

 • Združenie SOS Kremnica na festivale Amfitheatrum 2015

  Združenie SOS Kremnica na festivale Amfitheatrum 2015

  20. júna 2015 sa uskutočnil v Zechenterovej záhrade v Kremnici ďalší ročník festivalu Amfitheatrum, a to ako výsledok spolupráce viacerých subjektov – občianskeho združenia 1115, občianskeho združenia Kremnica nad zlato, občianskeho združenia SOS Kremnica a Mesta Kremnica. Podujatie začalo o 16.30 a trvalo do 22.30. Súčasťou programu bolo divadelné vystúpenie pre deti Ako sa Gašpar…

  Read more →

 • Kremnický letopis 27

  Obsah – 80 rokov Šachového klubu v Kremnici (1935 – 2015) / Jaromír Lehotský – Bohuš Wollner– Hľadanie stredovekej cesty z Kremnice do Prievidze / Peter Mišík– Nevyužitá šanca… Niekoľko poznámok k rekonštrukcii bývalého Centra voľného času / Daniel Haas Kianička

  Read more →

 • Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2013

  Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2013

  Dňa 10. decembra 2014 sa uskutočnila tradičná prezentácia nových čísel časopisu Kremnický letopis – tentokrát dvoch čísel za rok 2013. Podujatie sa uskutočnilo v numizmatickej expozícii NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica. Obsahom Kremnického letopisu 1/2013 bola bibliografia všetkých článkov uverejnených v časopisoch Kremnický rumaj a Kremnický letopis za roky 2001 – 2012. Čislo…

  Read more →

 • Kremnický letopis 26

  Obsah – Stručné dejiny Kremnice od počiatkov do konca 14. storočia / Daniel Haas Kianička– Príspevok k biografi i kremnického organárskeho majstra Martina Zorkovského staršieho / Radoslav Ragač– Z histórie atletiky v Kremnici / Peter Berčík, editor– Pavol Križko a jeho zásluhy o rozvoj múzejníctva na Slovensku, zvlášť v Kremnici / Daniel Haas Kianička

  Read more →

Search the blog for more articles