Prednášky a besedy

Občianske združenie SOS Kremnica usporiadalo v nedávnej minulosti aj niekoľko besied so známymi spisovateľmi a historikmi.

Peter Glocko

Dňa 20. novembra 2002 to boli dve besedy so spisovateľom Petrom Glockom. Uskutočnili sa v priestoroch Okresnej knižnice Jána Kollára na námestí v Kremnici, a to o desiatej hodine a o pol piatej. Besedy boli určené prevažne mladým čitateľom – nazvané boli Z rozprávky do tvojho sveta. Besedy boli zorganizované v rámci spolupráce medzi našim združením (aj finančné pokrytie nákladov) a okresnou knižnicou.

Pavel Dvořák

Dňa 26. novembra 2003 sme s Okresnou knižnicou Jána Kollára v Kremnici spoluorganizovali besedu so slovenským historikom a popularizátorom histórie Pavlom Dvořákom. Po skončení besedy sa Pavel Dvořák zúčastnil prezentácie piateho čísla časopisu Kremnický rumaj(1/2004), ktorý vydávalo naše združenie, a to v priestoroch Galérie kremnického múzea. 

Ján Poliak

V roku 2012 sme opäť v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici zorganizovali ďalšiu zaujímavú besedu. A to s doc. Jánom Poliakom zo Žilinskej univerzity, autorom historickej prózy. Beseda sa uskutočnila 22. novembra a debatovalo sa na nej o knižke Cez Kozie chrbty, ktorú Ján Poliak venoval tematike zbojníctva a salašníctva v Kremnických vrchoch (v priestore medzi Kremnicou, Kunešovom, Slaskou, Skleným a Ráztočnom).

Štefan Wolf Slameníkov

Napokon, 25. apríla 2013 sme pripravili, už tradične spolu s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici, besedu so Štefanom Wolfom Slameníkovom z Novej Bane – Štálov, autorom memoárovej literatúry. Besedu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch knižnice, moderoval spisovateľ Peter Glocko. Besedovalo sa o dejinách rodu Štefana Wolfa Slameníkova, sedliakov stáročia žijúcich v Novej Bani – Štáloch, ktorým komunistická moc nespravodlivo odňala majetky. Na záver besedy Štefan Wolf Slameníkov jej účastníkov pohostil – vo svojom sade dopestovanými jablkami a hruškami a domácou pálenkou.