Aktivity združenia v prvom polroku 2015

Aj v prvej polovici roku 2015 sa naše združenie venovalo tradičným aktivitám. 29. apríla 2015 (od 18. 00) sme spoluorganizovali s občianskym združením 1115 v kine Akropola prednášku Daniela Haasa Kianičku Ako sa Kremničania hanili… Záujemcovia o dejiny mesta si prišli na svoje aj v oblasti meštianskych sporov o česť a používaných vulgárnych výrazov, ktorými sa obyvatelia mesta vzájomne osočovali… V nedeľu 3. mája 2015 sme tradične pri príležitosti Dňa zeme vyupratovali areál pred severným vstupom do Mestského hradu… no a napokon sme sa 20. júna 2015 zúčastnili aj na festivale Amfitheatrum v Zechenterovej záhrade v Kremnici.