Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2013

Dňa 10. decembra 2014 sa uskutočnila tradičná prezentácia nových čísel časopisu Kremnický letopis – tentokrát dvoch čísel za rok 2013. Podujatie sa uskutočnilo v numizmatickej expozícii NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica. Obsahom Kremnického letopisu 1/2013 bola bibliografia všetkých článkov uverejnených v časopisoch Kremnický rumaj a Kremnický letopis za roky 2001 – 2012. Čislo 2/2013 bolo zas venované 685. výročiu mesta Kremnica – publikovaný v ňom bol príspevok Petra Országa o dejinách Kremnice a dva príspevky Daniela Haasa Kianičku o dejinách hygieny v Kremnici a o kremnickom Mestskom hrade. Po prezentácii jednotlivých príspevkov nasledovalo premietanie filmu o dejinách Kremnice a podujatie ukončila výherná vedomostná súťaž.