Prezentácia Kremnického letopisu 1/2016

Dňa 28. júna 2016 sa uskutočnila prezentácia Kremnického letopisu 1/2016, celkovo 29. 

Dňa 28. júna 2016 (utorok) sa v priestoroch kremnického múzea uskutočnila prezentácia časopisu Kremnický letopis 1/2016 (celkovo je to 29. číslo časopisu). Na podujatí odzneli dve prednášky – hosť zo Serede p. Ivan Sokol poinformoval prítomných o problematike kremnických komorských grófov, konkrétne Pavla Modrera, ktorý nemohol byť v roku 1463 grófom v Kremnici, pretože v tom čase už dva roky nežil (v uvedenom roku sa stal grófom jeho syn Ondrej Modrer), Daniel Haas Kianička predstavil tri články z časopisu: pokračovanie dejín žurnalistiky v Kremnici od Otta Štroffeka, príspevok Richarda Kafku o tom ako stupové technológie z Kremnice pomohli v nórskych baniach v 18. storočí odstrániť detskú prácu (text bol uverejnený ako pietna spomienka na pána Kafku, ktorý nás v minulom roku opustil) a napokon vlastný článok o dejinách Kremnice od tretiny 16. do polovice 17. storočia (prednáška bola sprevádzaná powerpointovou prezentáciou). Po prednáškach bol tradičný vedomostný kvíz spojený s odmenením troch vylosovaných výhercov. Na záver bol premietnutý krátky prezentačný filo podujatí Dobýjanie kremnického hradu v roku 2003 – to preto, lebo 22. a 23. júla 2016 bude to podujatí v Kremnici obnovené.