Kremnický letopis 27

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– 80 rokov Šachového klubu v Kremnici (1935 – 2015) / Jaromír Lehotský – Bohuš Wollner
– Hľadanie stredovekej cesty z Kremnice do Prievidze / Peter Mišík
– Nevyužitá šanca… Niekoľko poznámok k rekonštrukcii bývalého Centra voľného času / Daniel Haas Kianička