Sme občianske združenie dobrovoľníkov, ktorí sa snažia prezentovať históriu Kremnice a propagovať ochranu pamiatok mesta. Založili sme sa na prelome rokov 2000 a 2001. Organizujeme výstavy, prednášky, vydávame publikácie, robíme osvetu a niektoré pamiatky aj sami opatrujeme.​

O histórii Kremnice a dôležitosti zachovania jej historického rázu píšeme články, organizujeme prednášky, diskusie a vydávame aj vlastný časopis.

Aktívne zhromažďujeme cenné artefakty dokresľujce históriu mesta a snažíme sa aj sami opravavovať historicky cenné nehnuteľnosti.

V rokoch 2001 – 2003 sa naše združenie venovalo najmä údržbe, opravám a záchrane historických objektov. Snaha o záchranu hmatateľných pamätníkov minulosti vyplynula z teoretických i praktických skúseností členov združenia. V spolupráci s jednotlivcami i občianskymi združeniami sme sa pokúsili znovuobjaviť pôvodné technológie a postupy, ktoré si síce vyžadujú aspoň základnú remeselnú zručnosť, ale zároveň bývajú najlacnejšie a najúčinnejšie, pretože v sebe skrývajú stáročiami overené skúsenosti našich predkov. Samozrejme v zložitejších prípadoch sa majitelia historických objektov nevyhnú náročnejším a nákladnejším rekonštrukčným technológiám. Keďže však niekedy môže aj drobný nenáročný zásah zabrániť záhube pamiatky, ktorá je zvyčajne spôsobená nedostatočnou alebo úplne zanedbanou údržbou, pokúsili sme sa aj my svojou troškou prispieť k záchrane niektorých objektov.