Sme občianske združenie dobrovoľníkov, ktorí sa snažia prezentovať históriu Kremnice a propagovať ochranu pamiatok mesta. Založili sme sa na prelome rokov 2000 a 2001. Organizujeme výstavy, prednášky, vydávame publikácie, robíme osvetu a niektoré pamiatky aj sami opatrujeme.​

O histórii Kremnice a dôležitosti zachovania jej historického rázu píšeme články, organizujeme prednášky, diskusie a vydávame aj vlastný časopis.

Aktívne zhromažďujeme cenné artefakty dokresľujce históriu mesta a snažíme sa aj sami opravavovať historicky cenné nehnuteľnosti.

Medzi zakladajúcih členov združenia patrí riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici, Mariana Novotná, odborní pracovníci múzea Magdaléna Kamhalová a Daniel Haas Kianička, ale aj pamiatkar Luboš Kurthy a historik Otto Štrofek.