Dve mimoriadne prednášky Martina Štefánika k dejinám Kremnice v stredoveku

Dňa 9. novembra 2017 sa v Kremnici uskutočnili dve prednášky popredného slovenského historika Martina Štefánika. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Martin Štefánik je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dvojodbor archívnictvo – história). Veľký doktorát získal na Historickom ústave SAV. V súčasnosti na Historickom ústave pôsobí Read more…

Upratovanie pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sme 11. mája 2017 opäť vyupratovali úsek pod kremnickým Mestským hradom zo severnej strany. Väčších aj menších smetí boli dve vrecia, plus našla sa tam stará autosedačka a viaceré odkvapové rúry. Aktivita je organizovaná ako spolupráca Mesta Kremnica a nášho občianskeho združenia.

Prezentácia jubilejného 30. čísla časopisu Kremnický letopis!

Podujatie sa uskutočnilo 6. 12. 2016 a bolo veľmi príjemné s pestrým programom. Dňa 6. 12. 2016 od 18. hodiny sa uskutočnila v priestoroch kremnického múzea prezentácia 30. jubilejného čísla časopisu Kremnický letopis, ktorého vydavateľom je naše občianske združenie. Podujatie bolo veľmi fajn. Prišlo naň okolo 30 ľudí a stretnutie s nimi bolo veľmi Read more…

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2016

Dňa 28. júna 2016 sa uskutočnila prezentácia Kremnického letopisu 1/2016, celkovo 29.  Dňa 28. júna 2016 (utorok) sa v priestoroch kremnického múzea uskutočnila prezentácia časopisu Kremnický letopis 1/2016 (celkovo je to 29. číslo časopisu). Na podujatí odzneli dve prednášky – hosť zo Serede p. Ivan Sokol poinformoval prítomných o problematike kremnických komorských grófov, konkrétne Read more…

Prezentácia kremnických letopisov za roky 2014 a 2015

23. februára 2016 sa uskutočnila v priestoroch kremnického múzea prezentácia ostatných čísel časopisu Kremnický letopis za roky 2014 a 2015. Dňa 23. februára 2016 (od 17.00 hod.) sa uskutočnila v priestoroch “študovne” kremnického múzea prezentácia nových čísel Kremnického letopisu, a to za roky 2014 a 2015. V roku 2015 totiž vyšli štyri čísla časopisu za oba Read more…