Pripomienky oz SOS Kremnica

Všeobecne je potrebné skonštatovať, že navrhovaný zákon nerieši základné problémy, ktoré sú príčinou nepriaznivého stavu v súčasnej pamiatkovej starostlivosti. Problematika sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov: 1) financovanie: Štát nepreberá zodpovednosť za bremená (rôzne obmedzenia v súvislosti s požiadavkou rešpektovania Read more…