Blog Articles

 • Prednáška Ako Kremničanov zbojníci okrádali

  Prednáška Ako Kremničanov zbojníci okrádali

  Dňa 6. novembra 2014 sa v kine Akropola (od 18.00) uskutočnila ako výsledok spolupráce združení SOS Kremnica a 1115 prednáška Daniela Haasa Kianičku Ako Kremničanov zbojníci okrádali. Na podujatí sa poslucháči dozvedeli, že obyvateľov Kremnice ohrozovali pomerne často zbojníci, aj to, akým spôsobom sa tak dialo (prepady, násilie) a ako mesto proti nim bojovalo. Pomerne…

  Read more →

 • Prednášky z dejín Kremnice

  Prednášky z dejín Kremnice

  Na jar roku 2014 rozbehlo naše združenie prednáškový cyklus v kremnickom kine Akropola z dejín Kremnice. Ide o spoločný projekt občianskych združení SOS Kremnica a 1115 Kremnica (prevádzkovateľ kina). V prvom polroku sa uskutočnili dve prednášky Daniel Haasa Kianičku (SOS Kremnica). Prvá (13. marca) mala názov Strach a hnus v Kremnici – Zápas mešťanov so…

  Read more →

 • Kremnický letopis 25

  Obsah – Karner a Severná veža Mestského hradu v Kremnici / Luboš Kürthy– Voľný čas v stredovekej Kremnici / Daniel Haas Kianička– Kremnica a zbojníctvo / Otto Štroffek– Kremnica – staviteľka kúpeľov v Turčianskych Tepliciach,  1. časť: Kollárov liečebný dom a Modrý kúpeľ (1884 – 1886) / Barbora Glocková

  Read more →

 • Upratovanie mesta

  Upratovanie mesta

  Dňa 4. mája 2014 sa opäť, ako každý rok v rámci Dňa zeme, stretli členovia nášho združenia pred severným vstupom do Mestského hradu. Spolu sme poupratovali okolie a svah smerom ku Kutnohorskej ulici. Odpadu nebolo tento rok extrémne veľa, len pod mostom vedúcim do hradu bolo neuveriteľné množstvo rozbitého skla. Je to totiž miesto, kde sa „neoficiálne“…

  Read more →

 • Prednáška Daniela Haasa Kianičku o dejinách hygieny v Kremnici

  Prednáška Daniela Haasa Kianičku o dejinách hygieny v Kremnici

  Dňa 6. februára 2014 zorganizovalo združenie SOS Kremnica v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici prednášku predsedu združenia Daniela Haasa Kianičku. Podujatie sa uskutočnilo od 16. hodiny v priestoroch čitárne knižnice na Štefánikovom námestí a zúčastnilo sa ho zhruba 40 záujemcov o kremnické dejiny. Prednášajúci predstavil prítomným dejiny hygieny v Kremnici od stredoveku do…

  Read more →

 • Kremnický letopis 24

  Obsah – Civitas montana Cremniciensis – 685. výročie mesta Kremnice (1328 – 2013) / Peter Ország– Z dejín hygieny v Kremnici od stredoveku do konca 18. storočia / Daniel Haas Kianička– Mestský hrad v Kremnici na najstarších vedutách mesta – obrazový príspevok / Daniel Haas Kianička

  Read more →

 • Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2012

  Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2012

  Vo štvrtok 28. novembra 2013 sa uskutočnila pri príležitosti 685. výročia mesta Kremnice prezentácia číselKremnického letopisu za rok 2012. Ide o dve čísla, vydané z viacerých dôvodov s ročným oneskorením, z ktorých prvé sa venuje histórii Kremnice všeobecne (morový stĺp, spisovateľ G. K. Zechenter-Laskomerský, sochy z Dolnej brány, hokej, Vincentky, žurnalistika, lyžovanie), druhé tematicky dejinám…

  Read more →

 • Kremnický letopis 23

  Obsah Bibliografický súpis článkov uverejnených v časopisoch Kremnický rumaj a Kremnický letopis v rokoch 2001 – 2012

  Read more →

 • Beseda so Štefanom Wolfom Slameníkovom

  Beseda so Štefanom Wolfom Slameníkovom

  25. apríla 2013 zorganizovalo naše združenie v spolupráci s knižnicou Jána Kollára v Kremnici zaujímavú besedu s pánom Štefanom Wolfom-Slameníkovom z Novej Bane – Štálov. Beseda sa uskutočnila v priestoroch čitárne knižnice a moderoval ju známy slovenský spisovateľ Peter Glocko. Pán Wolf porozprával prítomným veľa cenného zo svojho života, života statočne pracujúceho sedliaka, pokračovateľa niekoľkostoročnej…

  Read more →

 • Kremnický letopis 22

  Obsah – Hudba v Kremnici (na margo troch významných jubilejí) / Boris Banáry– Hudobníci v Kremnici v priebehu storočí / Antónia Ťahún-Mendelová– Ľudmila Lehotská-Križková – prvá slovenská hudobná skladateľka / Elena Hašková– Spomienky na Rudolfa Országha a jeho činnosť, výber z rozprávania / Peter Michalica– Anton Aschner – zabudnutý autor, oživené dielo / Peter Hochel–…

  Read more →

Search the blog for more articles