Kremnický letopis 28

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Kremnica v 15. a na začiatku 16. storočia / Daniel Haas Kianička
– Kremnica – staviteľka kúpeľov v Turčianskych Tepliciach,  2. časť: Výstavba hotela Grand (malá Fatra) v rokoch 1926 – 1928 / Barbora Glocková
– Z histórie atletiky v Kremnici, 2. časť / Peter Berčík, editor