Problematika ochrany historických stavieb

Kremnický rumaj 2/2002 Špecifická problematika ochrany pamiatok nielen v našom meste, ale vo všeobecnosti v slovenskej spoločnosti vyvoláva rozpačité prípadne otvorene odmietavé reakcie. Podľa našeho názoru tento nepriaznivý stav vyplýva skôr z nedostatočnej informovanosti ako nedostatku dobrej vôle. Naše občianske združenie SOS chce v spolupráci s Pamiatkovým úradom ako aj Read more…

Kremnické korene banskoštiavnického notára Baltazára Stecka

Radoslav Ragač Kremnický letopis 2/2006 Príspevok upozorňuje na doposiaľ prehliadanú osobnosť – kremnického rodáka, humanistu Baltazára Stecka (Stekh, Steek, Stek a pod.) a dopĺňa veľmi podnetnú štúdiu Mikuláša Čelka z roku 2005. Kremničan Baltazár Steck bol významnou osobnosťou Banskej Štiavnice na prelome 15. a 16. storočia. Počiatkom rodu a aj Read more…

Z kremnickej mestskej knihy

Ilpo Tapani Piirainen Kremnický letopis 2/2006 O založení mesta Kremnice a jeho mincovne boli uverejnené mnohé štúdie. Bohatstvo Kremnice sa po stáročia zakladalo na ťažbe zlata v tamojších baniach a razbe dukátov z neho. Na medzinárodnom sympóziu k 500. výročiu kodifi kácie kremnického banského práva v roku 1492 sa viacerí Read more…

Kremnickí rytieri

Pavel Dvořák Kremnický letopis 2/2006 Mal som to šťastie, že som spolu s manželkou mohol stráviť niekoľko týždňov v Argentíne. V Buenos Aires nás ako európskych historikov pozval zámožný muž, aby nám ukázal svoj objav: veľký kus podzemných katakomb niekdajšej španielskej kanalizácie, pod domom, ktorý opravoval. Bol nadšený; priestory z Read more…