Kremnický letopis 29

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Bol Pavol Modrer v roku 1463 kremnickým komorským grófom? / Ivan Sokol
– Dejiny Kremnice na začiatku novoveku (od tretiny 16. do polovice 17. storočia) / Daniel Haas Kianička
– Ako sa za pomoci technológie z Kremnice podarilo v 18. storočí redukovať detskú prácu v nórskych baniach / Richard Kafka
– Z histórie žurnalistiky v Kremnici, 4. časť, Na pôde kremnických závodov / Otto Štroffek