Združenie SOS Kremnica na festivale Amfitheatrum 2015

20. júna 2015 sa uskutočnil v Zechenterovej záhrade v Kremnici ďalší ročník festivalu Amfitheatrum, a to ako výsledok spolupráce viacerých subjektov – občianskeho združenia 1115, občianskeho združenia Kremnica nad zlato, občianskeho združenia SOS Kremnica a Mesta Kremnica. Podujatie začalo o 16.30 a trvalo do 22.30.

Súčasťou programu bolo divadelné vystúpenie pre deti Ako sa Gašpar takmer kráľom stal, premietnutie filmu Hobbit: bitka piatich armád a na úvod odznela prednáška o dejinách Zechenterovej záhrady, ktorú pripravila Mgr. Barbora Glocková, historička umenia, za združenie SOS Kremnica. Prednáška bola plná zaujímavých faktov a súvislostí. Koho by bližšie zaujímali, ten by mal vedieť, že text od dejinách záhrady spracovaný Barborou Glockovou bude publikovaný v časopise Kremnický letopis 1/2015