Pamätné tabule a pamätníky

Občianske združenie SOS Kremnica stojí za vznikom jednej sochy a dvoch pamätných tabúľ v meste Kremnica. Tejto činnosti sme sa venovali v rokoch 2011 až 2014. Všetky artefakty sú umiestnené na Štefánikovom námestí v Kremnici. Ich realizáciou sme výraznou mierou prispeli k oživeniu námestia a jeho histórie (na námestí je celkovo osadených 9 pamätných tabúľ).

Socha uhorského kráľa Karola I. Róberta z Anjou

Panovník Karol I. Róbert udelil Kremnici v roku 1328 mestské výsady a založil tu aj kráľovskú komoru a mincovňu. Túto významnú udalosť pripomína v parčíku pred budovou kremnickej mincovne socha tohto kráľa. Skladá sa z dvoch oblúkov s textami v slovenčine a angličtine, podstavca a bronzovej busty. Socha vznikla v rámci spolupráce nášho združenia a Mincovne Kremnica, š. p. Mincovňa poskytla nášmu združenie príspevok z 2 % z daní a my sme organizačne zabezpečili vytvorenie sochy. Jej autorom je sochár Pavol Dubina. Bustu odliali do bronzu kremnickí odlievači Kamil Gubán a Ján Konuš, architektonický podstavec realizovala firma Vodostav – Kamenárstvo zo Zlatých Moraviec. Pred vyhotovením sochy sme vybavili povolenie od Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici na jej osadenie a následne sme zabezpečili vykonanie archeologického výskumu na mieste, kde mala byť inštalovaná.  

Socha bola slávnostne odhalená 24. februára 2011 za prítomnosti ministra financií SR Ivana Mikloša, zástupcov Národnej banky Slovenska, vedenia mincovne, novinárskej obce a ďalších hostí. Sochu odhalil za združenie jeho predseda Daniel Haas Kianička. Udalosť bola spojená so slávnostným aktom zapísania Mincovne Kremnica, š. p. do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva a otvorením priestorov novej raziarne medailí.

Je veľmi dôležité, že Kremnica sa môže pýšiť artefaktom pripomínajúcim osobnosť jej zakladateľa. Pre každú lokalitu sú totiž rozhodujúce pri budovaní kolektívnej historickej pamäte jej vlastné dejiny. Socha, ktorá vznikla ako výsledok úzkej spolupráce kremnickej mincovne na čele s jej riaditeľom Ing. Vlastimilom Kalincom a nášho združenia, sa stala jednou z atrakcií na námestí v Kremnici a obľúbeným miestom, kde sa zastavujú návštevníci mesta.

Pamätná tabuľa kremnického lekára a organológa Pavla Hollého

V roku 2012 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia kremnického lekára a organológa Pavla Hollého (1912 – 1988), ktorý bol neprehliadnuteľnou osobnosťou mesta a podieľal sa významne na jeho hudobnom živote. Jeho život a dielo pripomína pamätná tabuľa. Tabuľa bola osadená na dome, v ktorom doktor Hollý býval, teda na Štefánikovom námestí č. 32/34 v susedstve Dolnej mestskej brány. Skladá sa z mramorového podkladu v tvare organových píšťal a bronzového portrétneho medailónu. Dosku z mramoru navrhol kremnický výtvarník Imrich Csaba Fodor (do materiálu ju vysekal Ondrej Kilík), medailón vytvorila kremnická medailérka Mária Poldaufová (do bronzu ho odlial Štefan Kuzmín).

Pamätná tabuľa vznikla z iniciatívy hudobného vedca prof. Borisa Banáryho a výtvarníka Imricha Csabu Fodora. Náklady na vyhotovenie pokryla rodina Pavla Hollého. Administratívnej, organizačnej a výrobnej stránky realizácie projektu sa ujalo naše združenie. Po vybavení povolení na Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici a Mestskom úrade v Kremnici sme komunikovali s umelcami a dohliadali na vyhotovenie tabule. Napokon sme zorganizovali akt jej slávnostného odhalenia.

Pamätná tabuľa Pavla Hollého bola odhalená 23. novembra 2012. Rodine, priateľom, kolegom a ďalším hosťom podujatia sa prihovorili prof. Boris Banáry, Karol Hollý, najstarší syn Pavla Hollého , viceprimátor mesta Kremnice p. Igor Kríž a predseda nášho združenia Daniel Haas Kianička. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Kremnici a malá recepcia.

Pamätná tabuľa kremnického Klubu Labyrint, Divadielka v podzemí, festivalu humoru a satiry Kremnické gagy a kremnických demokratických tradícií (1968/1989)

V nedávnych dejinách Kremnice zohral dôležitú úlohu klub mladých Labyrint, ktorí založila kremnická slobodná mládež v roku 1967. Skupina pamätníkov sa rozhodla pripomenúť si jeho aktivity pamätnou tabuľou. So žiadosťou o spoluprácu sa obrátili na naše občianske združenie. Pamätná tabuľa je venovaná viacerým udalostiam spojeným priamo, či nepriamo s dejinami klubu. Pripomína vznik klubu v roku 1967, založenie Divadielka v podzemí  1979) a festivalu humoru a satiry Kremnické gagy (1981), ako aj udalosti z rokov 1968 (príchod „spriatelených“ vojsk do Československa a rezistencia kremnickej mládeže voči okupácii krajiny) a 1989 (nežná revolúcia, ktorá ukončila totalitný socialistický režim v Československu, v Kremnici sa mládež a Verejnosť proti násiliu pripojili k tejto udalosti 26. novembra).

Autorom výtvarného návrhu pamätnej tabule je kremnický výtvarník a medailér Imrich Csaba Fodor, ktorý je aj autorom pôvodného loga klubu Labyrint. Na tabuli je práve toto logo a pod ním text. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici však ukončenie tabule gotickým lomeným oblúkom, muselo byť nahradené poloblúkom, čo však protirečí výtvarnému ideovému zámeru autora tabule.

Vyhotovenie tabule bolo financované z dotácie mesta Kremnica, príspevku Mestských lesov Kremnica a finančných zdrojov nášho združenia. Model k tabuli vytvorila firma VOX-V Kremnica, do sadry ho odlial kremnický výtvarník Peter Durbák a bronzový odliatok vyhotovili kremnickí odlievači Kamil Gubán a Ján Konuš.   

Naše združenie zabezpečilo vybavenie všetkých povolení k osadeniu pamätnej tabule, zohnalo na ňu finančné prostriedky, sprostredkovalo jej výrobu a zorganizovalo odhalenie tabule. Projekt vyhotovenia tabule sa realizoval v rokoch 2014 až 2018, čo je pomerne dlhé obdobie. Časové posuny spôsobili administratívne prieťahy, „politická“ diskusia o zmysle a poslaní tabule, ako aj komplikované a len postupné získavanie finančných prostriedkov na projekt. Ešte v novembri roku 2014 si pamätníci a členovia nášho združenia pripomenuli na mieste, kde bola neskôr osadená tabuľa, 25. výročie nežnej revolúcie, pričom bol počas podujatia prezentovaný model budúcej tabule.  

Pamätná tabuľa bola osadená na budovu, kde sídlil klub Labyrint (Štefánikovo nám. 33/40), 12. apríla 2018. K jej slávnostnému odhaleniu došlo v novembri roku 2019 pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie. Zaujímavosťou je, že občania mesta i členovia nášho združenia si pri tabuli 13. mája 2021 pripomenuli 3. výročie politickej vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a  jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vtedy pribudlo na vrch tabule aj srdce z ostnatého drôtu ako symbolu obety.