Dve mimoriadne prednášky Martina Štefánika k dejinám Kremnice v stredoveku

Dňa 9. novembra 2017 sa v Kremnici uskutočnili dve prednášky popredného slovenského historika Martina Štefánika. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Martin Štefánik je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dvojodbor archívnictvo – história). Veľký doktorát získal Read more…