Blog Articles

 • Kremnický letopis 34

  Obsah – Legenda sv. Erazma v Karneri Mestského hradu v Kremnici / Adrián Kobetič– Život na východnom fronte v roku 1916 podľa zápiskov Dušana Kardossa, vnuka kremnického historika Pavla Križka / Agáta Lešková– Kremnický komorský gróf Konrád Rolner / Daniel Haas Kianička, Ivan Sokol

  Read more →

 • Kremnický letopis 33

  Obsah – Vývojové tendencie tabuľového maliarstva v stredoslovenských banských mestách na konci 15. a začiatku16. storočia / Ivet Neuschlová– Hudba na kremnickom gymnáziu / Boris Banáry– Hospodárska situácia v okres Kremnica ako súčasti Pohronskej župy v rokoch 1939 – 1945 / Miriam Kostrianová– Pamätné tabule Jozefa Cígera Hronského v Kremnici / Daniel Haas Kianička

  Read more →

 • V roku 2017 sme vydali dve čísla časopisu Kremnický letopis

  V roku 2017 sme vydali dve čísla časopisu Kremnický letopis

  V decembri roku 2017 sme vydali obe čísla časopisu Kremnický letopis za rok 2017. Vydanie bolo financované z dotácie Nadácie Tatra banky a z vlastných zdrojov. Číslo 1/2017 obsahuje rozsiahlejší text k téme Slovenské národné povstanie a Kremnica – ide o pohľad na povstanie prostredníctvom životných príbehov manželov Ireny a Vladimíra Varinských z Kremnice. Číslo…

  Read more →

 • Dve mimoriadne prednášky Martina Štefánika k dejinám Kremnice v stredoveku

  Dve mimoriadne prednášky Martina Štefánika k dejinám Kremnice v stredoveku

  Dňa 9. novembra 2017 sa v Kremnici uskutočnili dve prednášky popredného slovenského historika Martina Štefánika. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Martin Štefánik je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dvojodbor archívnictvo – história). Veľký doktorát získal na Historickom ústave SAV. V súčasnosti na Historickom ústave pôsobí ako vedúci Oddelenia stredovekých dejín.…

  Read more →

 • Kremnický letopis 32

  Obsah – Bibliografický súpis článkov uverejnených v časopise Kremnický letopis v rokoch 2013 – 2017 (č. 23 – 32) – tematický súpis / Daniel Haas Kianička– Bibliografický súpis článkov uverejnených v časopise Kremnický letopis v rokoch 2013 – 2017 (č. 23 – 32) – súpis podľa čísel / Daniel Haas Kianička– Obrazová príloha

  Read more →

 • Kremnický letopis 31

  Obsah – Slovenské národné povstanie a Kremnica. Príbeh manželov Ireny a Vladimíra Varinských / Daniel Haas Kianička– Moje spomienky na Slovenské národné povstanie v Kremnici / Irena Varinská– Zápisky zo Slovenského národného povstania. Z denníkových záznamov účastníka povstania v Kremnici a okolí / Vladimír Varinský

  Read more →

 • Upratovanie pri príležitosti Dňa zeme

  Upratovanie pri príležitosti Dňa zeme

  Pri príležitosti Dňa Zeme sme 11. mája 2017 opäť vyupratovali úsek pod kremnickým Mestským hradom zo severnej strany. Väčších aj menších smetí boli dve vrecia, plus našla sa tam stará autosedačka a viaceré odkvapové rúry. Aktivita je organizovaná ako spolupráca Mesta Kremnica a nášho občianskeho združenia.

  Read more →

 • Kremnický letopis 30

  Obsah – O pôvode rodiny Peverelli z Kremnice / Walter Büchi– Archeologické zaujímavosti z Dolnej Vsi a okolitých obcí / Miroslav Weiss, Bohuslava Konušová, Magdaléna Kamhalová– Zechenterova záhrada ako miesto nášho potešenia / Barbora Glocková– Žigmund Suppan – príbeh nádejného biskupa / Jozef Meliš– Kremnický mužský spevokol. Príspevok k dejinám hudby v Kremnici na prelome 19.…

  Read more →

 • Prezentácia jubilejného 30. čísla časopisu Kremnický letopis

  Prezentácia jubilejného 30. čísla časopisu Kremnický letopis

  Podujatie sa uskutočnilo 6. 12. 2016 a bolo veľmi príjemné s pestrým programom. Dňa 6. 12. 2016 od 18. hodiny sa uskutočnila v priestoroch kremnického múzea prezentácia 30. jubilejného čísla časopisu Kremnický letopis, ktorého vydavateľom je naše občianske združenie. Podujatie bolo veľmi fajn. Prišlo naň okolo 30 ľudí a stretnutie s nimi bolo veľmi príjemné. Program bol pestrý –…

  Read more →

 • Záchrana starej banskej prachárne

  Záchrana starej banskej prachárne

  V roku 2011 sa naše združenie opäť vrátilo k záchranárskym aktivitám. Začali sme s rekonštrukciou banskej prachárne zo 17. storočia, ktorú sme v roku 2003 odkúpili od mesta Kremnica.  V 80. rokoch 20. storočia budova prachárne, situovaná neďaleko šachty Ludovika, ešte stála. Avšak niekedy v priebehu uvedených rokov došlo k jej rozobratiu, údajne obyvateľmi z…

  Read more →

Search the blog for more articles