Blog Articles

 • Čo s termálnou vodou?

  Občianske združenie SOS Kremnica, občania mesta a poslanec Viktor Haško pozývajú širokú verejnosť, inštitúcie a podnikateľský sektor vo štvrtok 24. augusta 2023 o 16.00 hod. do čitárne Knižnice Jána Kollára na informatívne stretnutie k problematike rekreačného a energetického využitia geotermálneho zdroja v podobe vyvierajúcej horúcej vody v banských priestoroch. Uvítame Vaše námety a podnety k…

  Read more →

 • Erko má nového majiteľa, ten má plány

  Začiatkom roka 2023 sme sa stretli s novými majiteľmi klimatických kúpeľov Dr. Kleina, dnes známych ako „Erko“. V roku 2022 sme totiž tento súbor piatich chát navrhli na zápis medzi národné kultúrne pamiatky. Sme radi, že páni Alexander a Gabriel Volšíkovci toto stretnutie iniciovali a zaujímali sa o náš názor. O téme napísala článok pre…

  Read more →

 • Pozitívne správy týkajúce sa budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici!

  Pred rokom, v decembri roku 2020, sme na našej webovej stránke uverejnili výzvu na začatie diskusie vo veci budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici. Do diskusie sa zapojilo až 217 ľudí, pričom všetci sa vyjadrili v tom zmysle, že preferujú využitie domu na verejné a spoločensko-kultúrne účely.  V marci roku 2021 sme listom adresovaným Mestskému úradu v Kremnici iniciovali začatie…

  Read more →

 • V Rádiu Devín aj o Zechenterovom dome

  V Rádiu Devín aj o Zechenterovom dome

  Nadšenci architektúry Ľubomír Fekiač a Roman Réh zo Spolku priateľov architektúry Zvolena a kremnický historik výtvarného umenia a architektúry, člen SOS Kremnica, Ľuboš Kürthy sa v relácii Kultúrny denník na Rídiu Devín rozprávali s Martinom Uramom o Dni architektúry i o galavečere CEZAAR. Reč bola aj o architektúre Kremnice a budúcnosti Zechenterovho domu. Reláciu si môžete vypočuť na tomto linku.

  Read more →

 • Poslanci sa venovali budúcnosti Zechentrovho domu

  Poslanci sa venovali budúcnosti Zechentrovho domu

  30. septembra sa poslanci mestského zastupiteľstva venovali otázke budúcnosti Zechenterovho domu. Po vyše šiestich mesiacoch sa tento problém konečne riešil na oficiálnom fóre mesta.

  Read more →

 • Oficiálne stanovisko združenia SOS Kremnica k budúcnosti Zechenterovho domu

  Oficiálne stanovisko združenia SOS Kremnica k budúcnosti Zechenterovho domu

  Členovia občianskeho združenia SOS Kremnica sa 27. septembra stretli na neformálnom rokovaní s vedením mesta Kremnica. Hľadali sme riešenia pre budúcnosť Zechenterovho domu. Po následnej porade členov združenia došlo k zmene nášho postoja. Vydávame preto oficiálne stanovisko združenia. Cieľom združenia SOS Kremnica nie je získať budovu do nájmu a nemá ani nikoho „za sebou“, kto…

  Read more →

 • Komentovaná prehliadka Zechenterovho domu

  Komentovaná prehliadka Zechenterovho domu

  Mesto Kremnica a Občianske združenie SOS Kremnica pozývajú všetkých záujemcov na verejnú komentovanú prehliadku Zechenterovho domu v Kremnici (Ul. Pavla Križku č. 14). Sprevádzať bude historik Daniel Haas Kianička. Interiérové priestory domu si je možné prezrieť v piatok 17. septembra 2021 v čase medzi 15.00 až 18.00 hod. Vstup je voľný. Povinné sú rúška. Úlohou komentovanej prehliadky je zoznámiť…

  Read more →

 • SOS v mestskom parlamente

  SOS v mestskom parlamente

  Mimoriadna číselná kombinácia 19. 9. 2019 bola dňom, kedy poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne vzali na vedomie list predsedu občianskeho združenia SOS Kremnica. Daniel Haas Kianička v liste žiada Krajský pamiatkový úrad Banská Bystria o zastavenie procesu asanovania starších objektov v Kremnici, ktoré nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Raz vidieť je lepšie ako stokrát…

  Read more →

 • Kremnický letopis 36

  Obsah – Problematika ochrany historických stavieb v Kremnici / Luboš Kürthy– Budúcnosť architektúry Slovenska? / Jozef Čahoj– Život s tradíciou. Rozhovor s Jozefom Čahojom / Jozef Lenhart– Pamiatky mesta Kremnica sú vážne ohrozené! Ohrozené pamiatky v Kremnici na príklade Zvolenskej doliny / Daniel Haas Kianička– Kremnickí študenti zapísaní na univerzitách do konca stredoveku / Adam Čuchor–…

  Read more →

 • Kremnický letopis 35

  Obsah – Necitlivé asanácie domov v pamiatkovej zóne mesta Kremnica (1945 – 2004 – 2019). Takto si ctíme to, čo vytvorili naši predkovia? / Daniel Haas Kianička– Vyznanie Kremnici / Otto Štroffek– Vzácne historické domy v Kremnici asanované medzi rokmi 2004 – 2019 / Daniel Haas Kianička– Prečo to niekde ide a práve v Kremnici…

  Read more →

Search the blog for more articles