Kremnický letopis 33

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Vývojové tendencie tabuľového maliarstva v stredoslovenských banských mestách na konci 15. a začiatku16. storočia / Ivet Neuschlová
– Hudba na kremnickom gymnáziu / Boris Banáry
– Hospodárska situácia v okres Kremnica ako súčasti Pohronskej župy v rokoch 1939 – 1945 / Miriam Kostrianová
– Pamätné tabule Jozefa Cígera Hronského v Kremnici / Daniel Haas Kianička