Kremnický letopis 34

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Legenda sv. Erazma v Karneri Mestského hradu v Kremnici / Adrián Kobetič
– Život na východnom fronte v roku 1916 podľa zápiskov Dušana Kardossa, vnuka kremnického historika Pavla Križka / Agáta Lešková
– Kremnický komorský gróf Konrád Rolner / Daniel Haas Kianička, Ivan Sokol