Upratovanie pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sme 11. mája 2017 opäť vyupratovali úsek pod kremnickým Mestským hradom zo severnej strany. Väčších aj menších smetí boli dve vrecia, plus našla sa tam stará autosedačka a viaceré odkvapové rúry. Aktivita je organizovaná ako spolupráca Mesta Kremnica a nášho občianskeho združenia.