Prezentácia jubilejného 30. čísla časopisu Kremnický letopis

Podujatie sa uskutočnilo 6. 12. 2016 a bolo veľmi príjemné s pestrým programom.

Dňa 6. 12. 2016 od 18. hodiny sa uskutočnila v priestoroch kremnického múzea prezentácia 30. jubilejného čísla časopisu Kremnický letopis, ktorého vydavateľom je naše občianske združenie. Podujatie bolo veľmi fajn. Prišlo naň okolo 30 ľudí a stretnutie s nimi bolo veľmi príjemné. Program bol pestrý – prednášky z dejín Kremnice, prezeranie starých fotografií Kremnice a hádanie, ktorý kút mesta zobrazujú (to vyvolalo naozaj „vášnivý“ záujem), hudobný program (Klárika Štroffeková z nášho združenia – zhudobnený Jozef Miloslav Hurban a kremnické piesne), tradičný výherný kvíz s otázkami týkajúcimi sa histórie vydávania časopisu s atraktívnymi cenami (kniha o kremnických gagoch, kniha Kremnica – mesto klenotov a všetky čísla časopisu Kremnický letopis). Na začiatku sme si premietli aj obrázky z niektorých starších prezentácií časopisu (z 3., 10., 20. a 28.) a pohovorili o histórii vydávania časopisu (prvých 9 čísel vyšlo ako Kremnický rumaj), boli sme milo prekvapení, aký to vzbudilo záujem. Navyše prednášková sála múzea bola už vyzdobená vo vianočnom duchu (betlehemy, záprah, ozdoby…i… To prispelo k celkovo pohodovej atmosfére stretnutia.