V roku 2017 sme vydali dve čísla časopisu Kremnický letopis

V decembri roku 2017 sme vydali obe čísla časopisu Kremnický letopis za rok 2017. Vydanie bolo financované z dotácie Nadácie Tatra banky a z vlastných zdrojov. Číslo 1/2017 obsahuje rozsiahlejší text k téme Slovenské národné povstanie a Kremnica – ide o pohľad na povstanie prostredníctvom životných príbehov manželov Ireny a Vladimíra Varinských z Kremnice. Číslo dopĺňajú ukážky z Vladimírovho denníka a Ireninej knihy spomienok, ako aj zaujímavá obrazová príloha. V čísle 2/2017 čitateľ nájde bibliografiu Kremnických letopisov za roky 2013 – 2017, teda obdobie piatich rokov a bohatú veľkorozmernú obrazovú prílohu prezentujúcu kremnickú mincovňu a banské objekty. Verejnú prezentáciu oboch čísel pripravuje naše združenie na jar 2018.