Kremnický letopis 31

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Slovenské národné povstanie a Kremnica. Príbeh manželov Ireny a Vladimíra Varinských / Daniel Haas Kianička
– Moje spomienky na Slovenské národné povstanie v Kremnici / Irena Varinská
– Zápisky zo Slovenského národného povstania. Z denníkových záznamov účastníka povstania v Kremnici a okolí / Vladimír Varinský