Kremnický letopis 30

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– O pôvode rodiny Peverelli z Kremnice / Walter Büchi
– Archeologické zaujímavosti z Dolnej Vsi a okolitých obcí / Miroslav Weiss, Bohuslava Konušová, Magdaléna Kamhalová
– Zechenterova záhrada ako miesto nášho potešenia / Barbora Glocková
– Žigmund Suppan – príbeh nádejného biskupa / Jozef Meliš
– Kremnický mužský spevokol. Príspevok k dejinám hudby v Kremnici na prelome 19. a 20. storočia / Boris Banáry
– Sortiment kremnickej lekárne Jána Gazdíka na začiatku 20. storočia / Lucia Krchnáková
– Kremnický lesný majster Eduard Lende / Daniel Haas Kianička
– Návšteva Roberta W. Setona-Watsona v Kremnici / Martin Turóci
– Z histórie žurnalistiky v Kremnici, 5. časť, Politická periodická tlač / Otto Štroffek
– Začiatky brúsenia drahokamov v Kremnici /  Rozhovor so zlatníkom a šperkárom Petrom Mišíkom
– História záhradkárstva v Kremnici / Jozef Lichtner