Kremnický letopis 35

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Necitlivé asanácie domov v pamiatkovej zóne mesta Kremnica (1945 – 2004 – 2019). Takto si ctíme to, čo vytvorili naši predkovia? / Daniel Haas Kianička
– Vyznanie Kremnici / Otto Štroffek
– Vzácne historické domy v Kremnici asanované medzi rokmi 2004 – 2019 / Daniel Haas Kianička
– Prečo to niekde ide a práve v Kremnici nie? Domy v B. Štiavnici a Španej Doline… / Daniel Haas Kianička