Kremnický letopis 36

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Problematika ochrany historických stavieb v Kremnici / Luboš Kürthy
– Budúcnosť architektúry Slovenska? / Jozef Čahoj
– Život s tradíciou. Rozhovor s Jozefom Čahojom / Jozef Lenhart
– Pamiatky mesta Kremnica sú vážne ohrozené! Ohrozené pamiatky v Kremnici na príklade Zvolenskej doliny / Daniel Haas Kianička
– Kremnickí študenti zapísaní na univerzitách do konca stredoveku / Adam Čuchor
– Slávni kremnickí vojvodcovia Ján Valentín Schulcz-Warlitz a Felix Schulcz Bátori / Daniel Haas Kianička
– Vznik a počiatky Základnej umeleckej školy v Kremnici. Dva portréty: Bohuslav Jelínek a Ladislav Havlín (K 70. výročiu školy) / Boris Banáry