Upratovanie mesta

Dňa 4. mája 2014 sa opäť, ako každý rok v rámci Dňa zeme, stretli členovia nášho združenia pred severným vstupom do Mestského hradu. Spolu sme poupratovali okolie a svah smerom ku Kutnohorskej ulici. Odpadu nebolo tento rok extrémne veľa, len pod mostom vedúcim do hradu bolo neuveriteľné množstvo rozbitého skla. Je to totiž miesto, kde sa „neoficiálne“ popíja.