Prednášky z dejín Kremnice

Na jar roku 2014 rozbehlo naše združenie prednáškový cyklus v kremnickom kine Akropola z dejín Kremnice. Ide o spoločný projekt občianskych združení SOS Kremnica a 1115 Kremnica (prevádzkovateľ kina). V prvom polroku sa uskutočnili dve prednášky Daniel Haasa Kianičku (SOS Kremnica).

Prvá (13. marca) mala názov Strach a hnus v Kremnici – Zápas mešťanov so špinou a nečistotami v dejinách mesta a pozývaní boli na ňu záujemcovia nasledujúcou anotáciou: Dnešné formy hygienickej starostlivosti o telo sú v podstate až produktom 19. storočia, predtým ľudia museli na uliciach prekračovať kopy odpadu a rôzneho svinstva, ktoré zapáchali na veľkú vzdialenosť, v okolí jatiek tiekli po zemi celé potoky teplej zvieracej krvi, po meste behali besné psi a mačky, ako sa s týmito problémami vyrovnávali Kremničania od stredoveku do konca 18. storočia sa dozviete na prednáške v kine Akropola…

Druhá prednáška prebehla 16. marca amala titul Zločin a trest v dejinách Kremnice – Ako Kremničania kradli, vraždili, smilnili a nadávali si… Anotácia: Zločin je fenoménom, ktorý sprevádza ľudstvo od nepamäti. Tak ako z iných lokalít aj z Kremnice sa dochovalo množstvo prameňov dokumentujúcich dejiny kriminality. K najrozšírenejším zločinom patrili v minulosti krádeže, po nich nasledovali lúpeže, zabitia a vraždy. Často sa bolo možné stretnúť aj s porušovaním manželského poriadku či vzájomnými urážkami. Aké boli rozdiely medzi súčasnosťou a minulosťou v oblasti kriminality sa dozviete na prednáške v kine…

Obe prednášky boli úspešné a zúčastnilo sa ich, na prekvapenie, pomerne veľa poslucháčov. Pri prednáškach sa aj premietalo a „používali názorné pomôcky“. V bare kina sa mohli všetci pekne občerstviť… Dve prednášky z cyklu sa pripravujú aj na jeseň 2014.