Kremnický letopis 24

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Civitas montana Cremniciensis – 685. výročie mesta Kremnice (1328 – 2013) / Peter Ország
– Z dejín hygieny v Kremnici od stredoveku do konca 18. storočia / Daniel Haas Kianička
– Mestský hrad v Kremnici na najstarších vedutách mesta – obrazový príspevok / Daniel Haas Kianička