Kremnický letopis 22

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Hudba v Kremnici (na margo troch významných jubilejí) / Boris Banáry
– Hudobníci v Kremnici v priebehu storočí / Antónia Ťahún-Mendelová
– Ľudmila Lehotská-Križková – prvá slovenská hudobná skladateľka / Elena Hašková
– Spomienky na Rudolfa Országha a jeho činnosť, výber z rozprávania / Peter Michalica
– Anton Aschner – zabudnutý autor, oživené dielo / Peter Hochel
– Hudobnoestetické myslenie J. L. Bellu a jeho odozva po návrate na Slovensko / Slávka Kopčáková
– Sláčikové kvartetá J. L. Bellu / František Turák
– Centisimum anniversarium – príhovor k odhaleniu pamätnej tabule lekárovi a organológovi Pavlovi Hollému / Boris Banáry