Prednáška Daniela Haasa Kianičku o dejinách hygieny v Kremnici

Dňa 6. februára 2014 zorganizovalo združenie SOS Kremnica v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici prednášku predsedu združenia Daniela Haasa Kianičku. Podujatie sa uskutočnilo od 16. hodiny v priestoroch čitárne knižnice na Štefánikovom námestí a zúčastnilo sa ho zhruba 40 záujemcov o kremnické dejiny. Prednášajúci predstavil prítomným dejiny hygieny v Kremnici od stredoveku do konca 18. storočia. Venoval sa najmä hygienickému vybaveniu domácností, verejným kúpeľom a vodovodom. Akcia bola spojená s veľkým zľavovým výpredajom starších čísel časopisu Kremnický letopis, ktorého vydavateľom je práve združenie SOS Kremnica. Predalo sa cca 100 kusov a peniaze za ne budú použité na vydanie ďalšieho čísla časopisu.