Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2012

Vo štvrtok 28. novembra 2013 sa uskutočnila pri príležitosti 685. výročia mesta Kremnice prezentácia čísel
Kremnického letopisu za rok 2012. Ide o dve čísla, vydané z viacerých dôvodov s ročným oneskorením, z ktorých prvé sa venuje histórii Kremnice všeobecne (morový stĺp, spisovateľ G. K. Zechenter-Laskomerský, sochy z Dolnej brány, hokej, Vincentky, žurnalistika, lyžovanie), druhé tematicky dejinám kremnickej hudby (texty pochádzajú z vedeckého seminára Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore, ktorý sa uskutočnil na ZUŠ v Kremnici v apríli 2013, plus text k odhaleniu pamätnej tabule lekárovi a organológovi Pavlovi Hollému z Kremnice, ktoré zaštítilo naše združemie, a ktoré sa uskutočnilo v novembri 2012).
Podujatie sa uskutočnilo v hlavnej expozícii NBS – Múzea mincí a medailí na hlavnom námestí v Kremnici.
Zúčastnili sa ho nadšenci kremnickej histórie. V rámci prezentácie odzneli prednášky o rodine G. K. ZechenteraLaskomerského (Peter Mišík) a o počiatkoch kremnického hokeja (Daniel Haas Kianička). Po zhliadnutí filmu z dejín mesta uzavrel podujatie tradičný vedomostný kvíz.