Kremnický letopis 25

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Karner a Severná veža Mestského hradu v Kremnici / Luboš Kürthy
– Voľný čas v stredovekej Kremnici / Daniel Haas Kianička
– Kremnica a zbojníctvo / Otto Štroffek
– Kremnica – staviteľka kúpeľov v Turčianskych Tepliciach,  1. časť: Kollárov liečebný dom a Modrý kúpeľ (1884 – 1886) / Barbora Glocková