Blog Articles

 • Údržba ľudového domu v Bartošovej Lehôtke

  Údržba ľudového domu v Bartošovej Lehôtke

  V júni roku 2003 sa predmetom “záchranárskeho” záujmu stala pamiatka ľudovej architektúry v Bartošovej Lehôtke, na ktorej bolo potrebné v rámci preventívnej údržby realizovať lokálne doplnenie poškodených a čiastočne deštruovaných omietok s celoplošným vybielením interiéru aj exteriéru. A to na podnet nového majiteľa objektu nadácie Národný trust Slovenska z Bratislavy. Ešte pred našim zásahom opravilo…

  Read more →

 • Spolupráca SOS Kremnica s NTS

  Spolupráca SOS Kremnica s NTS

  Pomerne intenzívne spolupracovalo združenie SOS Kremnica v minulosti s nadáciou Národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska z Bratislavy. Obe združenia pripravili spoločne niekoľko podujatí. V júli roku 2001 to bola prehliadka technickýh pamiatok odborníkmi na kultúrne dedičstvo z Nemecka, 11. apríla 2003 štvrté stretnutie platformy neziskových organizácií pre kultúrne dedičstvo Domovina, ktoré sa…

  Read more →

 • Kremnický rumaj 3

  Obsah– Ako sa Juraj Wayn, kupec z Kremnice, v okovách ocitol alebo Čo sa stalo na Jakubskom jarmoku v Bytči v r. 1592 / M. Martinický, M. Weinbergerová– Automobilisti v Kremnici medzi dvoma svetovými vojnami / J. Ryník– Peter Schaider, jeden z kodifikátorov kremnického banského práva / M. Čelko– Patrónka Kremnice / O. Štroffek– Kremnické špitály /  D. Kianička– História včelárstva…

  Read more →

 • Beseda s Petrom Glockom

  Beseda s Petrom Glockom

  Dňa 20. novembra 2002 sa v priestoroch Okresnej knižnice Jána Kollára v Kremnici uskutočnila v dvoch termínoch (o 10.00 a 16.30 hod.) beseda so slovenským spisovateľom a rozprávkarom Petrom Glockom. Besedu nazvanú Z rozprávky do Tvojho sveta sponzorsky zabezpečilo občianske združenie SOS Kremnica.

  Read more →

 • Obnova malej prícestnej kaplnky v obci

  Obnova malej prícestnej kaplnky v obci

  V auguste roku 2002 členovia združenia (Daniel Kianička, Luboš Kürthy, Jozef Ryník, Otto Štroffek) na náklady združenia obnovili malú prícestnú kaplnku v Lúčkach, o ktorú sa pravdepodobne dlhé roky nikto nestaral. Zhrdzavená polorozpadnutá kovová strieška už dávno neplnila svoju ochrannú funkciu na ochranu už zvetralého muriva s takmer celoplošne opadanou omietkou. Hneď po našom príchode…

  Read more →

 • Kremnický rumaj 2

  Obsah:– Zaujímavosť: Tri vražedné zbrane v zbierkach kremnického múzea / D. Kianička– Mravoučný príbeh o kremnickom kazateľovi magistrovi Mikulášovi zo Sabinova / M. Bovan– Národnostná hranica medzi Slovákmi a Maďarmi v Tekove / J. Ryník– Archívna knižnica v Kremnici / O. Štroffek– Kremnica a husitské vojenské výpravy / D. Kianička– Obnova strešnej krytiny v Kremnici / M. Čurilla– Cholerová epidémia v Kremnici v roku…

  Read more →

 • Základné princípy obnovy a údržby historických stavieb

  Základné princípy obnovy a údržby historických stavieb

  Dňa 17. decembra 2001 združenie SOS Kremnica zorganizovalo pre kremnickú verejnosť prednášku a besedu o základných princípoch obnovy a údržby historických stavieb spojenú s premietaním. Druhú časť programu tvorilo diskusné fórum o problematike pamiatok a o prosperite mesta.

  Read more →

 • Pripomienky oz SOS Kremnica

  Pripomienky oz SOS Kremnica

  Všeobecne je potrebné skonštatovať, že navrhovaný zákon nerieši základné problémy, ktoré sú príčinou nepriaznivého stavu v súčasnej pamiatkovej starostlivosti. Problematika sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov: 1) financovanie: Štát nepreberá zodpovednosť za bremená (rôzne obmedzenia v súvislosti s požiadavkou rešpektovania predmetu pamiatkovej ochrany), ktoré uvaľuje na občanov. Štátna podpora by mala byť priama (dotácia, finančný…

  Read more →

 • Kremnický rumaj 1

  Obsah:– Úvod so mineralógie a dejín baníctva mesta Kremnice / I. Andráši– Obyvatelia v dejinách Kremnice alebo Bola Kremnica vždy malá? / J. Ryník– Knieža Arthur Odescalchi a Kremnica / O. Štroffek– Akcia lorda Rothermerea a Kremnica / J. Ryník– Vlastnými slovami (rozhovory s Kremničanmi o dejinách mesta a okolia– Z dejín bicyklovania v Kremnici…

  Read more →

 • Odborný seminár Ochrana kultúrneho dedičstva v Kremici a okolí

  Odborný seminár Ochrana kultúrneho dedičstva v Kremici a okolí

  Dňa 4. októbra 2001 sa v Kremnici uskutočnil odborný seminár Ochrana kultúrneho dedičstva v Kremnici a okolí. Seminár pripravil Okresný úrad v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica a NBS – Múzeom mincí a medailí Kremnica, a to v intenciách záverov zo zasadaní Koordinčnej skupiny regiónu Stredné pohronie a pod záštitou ministra kultúry…

  Read more →

Search the blog for more articles