Spolupráca SOS Kremnica s NTS

Pomerne intenzívne spolupracovalo združenie SOS Kremnica v minulosti s nadáciou Národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska z Bratislavy. Obe združenia pripravili spoločne niekoľko podujatí.

V júli roku 2001 to bola prehliadka technickýh pamiatok odborníkmi na kultúrne dedičstvo z Nemecka, 11. apríla 2003 štvrté stretnutie platformy neziskových organizácií pre kultúrne dedičstvo Domovina, ktoré sa uskutočnilo v objekte ľudovej kultúry v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici. Dom patrí nadácii NTS a udržiavacie práce na ňom v roku 2003 vykonávalo združenie SOS Kremnica.

Osobitnú kapitolu tvorí účasť na Nostalgii, známej celoslovenskej výstave ochrany a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva, a to na ročníku, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. novembra až 2. decembra 2001. Podujatie za Domovinu – fórum mimovládnych organizácií pre kultúrne dedičstvo organizačne a finančne zastrešila nadácia Národný trust. Združenie SOS Kremnica sa na podujatí predstavilo propagačnými textami a fotografiami týkajúcimi sa jeho činnosti a cieľov.