Kremnický rumaj 1

Časopis vo formáte PDF

Obsah:
– Úvod so mineralógie a dejín baníctva mesta Kremnice / I. Andráši
– Obyvatelia v dejinách Kremnice alebo Bola Kremnica vždy malá? / J. Ryník
– Knieža Arthur Odescalchi a Kremnica / O. Štroffek
– Akcia lorda Rothermerea a Kremnica / J. Ryník
– Vlastnými slovami (rozhovory s Kremničanmi o dejinách mesta a okolia
– Z dejín bicyklovania v Kremnici / D. Kianička
– Návšteva cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 1751 / D. Kianička
– Nové poznatky o kremnickom špitálskom kostole / B. Glocková, Ľ. Kürthy
– Nález zvyškov stredovekých technologických zariadení vo východnom krídle kremnickej mincovne / Ľ. Kürthy a kol.
– Vianočné zvyky v Kremnici a okolí / D. Kianička