Kremnický rumaj 3

Časopis vo formáte PDF

Obsah
– Ako sa Juraj Wayn, kupec z Kremnice, v okovách ocitol alebo Čo sa stalo na Jakubskom jarmoku v Bytči v r. 1592 / M. Martinický, M. Weinbergerová
– Automobilisti v Kremnici medzi dvoma svetovými vojnami / J. Ryník
– Peter Schaider, jeden z kodifikátorov kremnického banského práva / M. Čelko
– Patrónka Kremnice / O. Štroffek
– Kremnické špitály /  D. Kianička
– História včelárstva na Bartošovej Lehôtke, 2. časť / J. Kaštier
– Najdrahší minerál z Kremnice / I. Andráši
– Kamenné klenoty v zbierkach kremnického múzea a nové poznatky o interiéri hlavnej múzejnej budovy / L. Kürthy
– Príbeh o tom ako asanáciu predbehla obnova – Prícestná kaplnka v Ostrom Grúni / B. Glocková
– Banský kongres v Kremnici v roku 1909 / D. Kianička
– Cudzinci v Kremnici v 30. rokoch 20. storočia / J. Ryník
– Krátka (a strastiplná) história vzniku železničnej trate Zvolen – Kremnica – Vrútky / J. Kolláriková, M. Kamhalová
– Záchranné aktivity združenia SOS Kremnica / L. Kürthy
– Zvyky na Nový rok a Tri krále / D. Kianička
– Dvaja významní kremnickí archivári a historici – 100. výročie úmrtia Pavla Križka a 70 rokov od smrti M. Matunáka / D. Kianička
– Niečo pre deti: Rozprávka o krtkovi Dudkovi / M. Andrášiová