Kremnický rumaj 2

Časopis vo formáte PDF

Obsah:
– Zaujímavosť: Tri vražedné zbrane v zbierkach kremnického múzea / D. Kianička
– Mravoučný príbeh o kremnickom kazateľovi magistrovi Mikulášovi zo Sabinova / M. Bovan
– Národnostná hranica medzi Slovákmi a Maďarmi v Tekove / J. Ryník
– Archívna knižnica v Kremnici / O. Štroffek
– Kremnica a husitské vojenské výpravy / D. Kianička
– Obnova strešnej krytiny v Kremnici / M. Čurilla
– Cholerová epidémia v Kremnici v roku 1866 / L. Krchnáková
– História včelárstva na Bartošovej Lehôtke, 1. časť / J. Kaštier
– Najkrajší minerál z Kremnice? / I. Andráši
– Nástenná maľba v meštianskom dome č. 38 v Kremnici /  L. Kürthy
– Prierez históriou stolného tenisu v Kremnici / A. Juriš
– Čo so sebou prináša obnova? (Kopernické prelúdiá) / B. Glocková
– Krátke dejiny kováčov v Kremnici (do polovice 20. stor.) / D. Kianička
– Problematika ochrany historických stavieb vo vzťahu k architektonickej tvorbe a stavebnej praxi / L. Kürthy
– Jánske zvyky v Kremnici a okolí / D. Kianička