Obnova malej prícestnej kaplnky v obci

V auguste roku 2002 členovia združenia (Daniel Kianička, Luboš Kürthy, Jozef Ryník, Otto Štroffek) na náklady združenia obnovili malú prícestnú kaplnku v Lúčkach, o ktorú sa pravdepodobne dlhé roky nikto nestaral. Zhrdzavená polorozpadnutá kovová strieška už dávno neplnila svoju ochrannú funkciu na ochranu už zvetralého muriva s takmer celoplošne opadanou omietkou. Hneď po našom príchode sa v obci rozšírila správa, že akýsi vlasáči opravujú na hornom konci komín…

Pred samotným zákrokom sme vyklčovali parazitnú vegetáciu v bezprostrednom okolí kaplnky. Potom sme po odstránení najviac poškodených častí pôvodnej omietky a jej nevhodných cementových vysprávok, ako aj premurovaní rozpadnutého muriva vo vrchole, nahodili novú vápenno-pieskovú omietku. Najpodstatnejšou zložkou tejto omietky je tzv. hasené vápno, ktoré sme vyrobili z páleného vápna hasením. Východiskový produkt, ktorý je paradoxne lacnejší ako menej kvalitný bežne používaný vápenný hydrát, možno kúpiť priamo vo vápenke.

Po obnovení chýbajúcej omietky sme jej povrch natreli ochrannými vrstvami vápenných náterov, sfarbených anorganickými práškovými pigmentmi na bledomodro. Nakoniec bola na kaplnku osadená nová plechová strieška (presná kópia pôvodnej) s novým krížikom a do jej výklenku vložený starosvetský svätý obrázok, aký tam mohol byť v časoch, keď ju ešte miestni ľudia udržiavali.