Odborný seminár Ochrana kultúrneho dedičstva v Kremici a okolí

Dňa 4. októbra 2001 sa v Kremnici uskutočnil odborný seminár Ochrana kultúrneho dedičstva v Kremnici a okolí. Seminár pripravil Okresný úrad v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica a NBS – Múzeom mincí a medailí Kremnica, a to v intenciách záverov zo zasadaní Koordinčnej skupiny regiónu Stredné pohronie a pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky. Mimovládne organizácie zastupoval na seminári, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti ukončenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva, Daniel Kianička z občianskeho združenia SOS Kremnica. Pre podujatie pripravil prednášku s názvom O pamiatkach a o význame budúcnosti, ktorá bola neskôr uverejnená v časopise Okno, vydávanom nadáciou Národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska.