Základné princípy obnovy a údržby historických stavieb

Dňa 17. decembra 2001 združenie SOS Kremnica zorganizovalo pre kremnickú verejnosť prednášku a besedu o základných princípoch obnovy a údržby historických stavieb spojenú s premietaním. Druhú časť programu tvorilo diskusné fórum o problematike pamiatok a o prosperite mesta.