Oficiálne stanovisko združenia SOS Kremnica k budúcnosti Zechenterovho domu

Členovia občianskeho združenia SOS Kremnica sa 27. septembra stretli na neformálnom rokovaní s vedením mesta Kremnica. Hľadali sme riešenia pre budúcnosť Zechenterovho domu. Po následnej porade členov združenia došlo k zmene nášho postoja. Vydávame preto oficiálne stanovisko združenia.

Cieľom združenia SOS Kremnica nie je získať budovu do nájmu a nemá ani nikoho „za sebou“, kto má na budovu „zálusk“. Chceme pomôcť mestu nájsť prevádzkovateľa, ktorý by našiel pre Zechenterov dom nový účel s pridanou hodnotou.Stále sme volali po verejnej, transparentnej súťaži. Akceptujeme, že na vyhlásenie súťaže už nie je dostatok času. Stále je však dosť času na zmenu projektu. Ešte stále je čas nájsť prevádzkovateľa, ktorý Zechenterov dom oživí.

Doteraz sme presadzovali názor, že úloha nájsť budúce využitie domu je úlohou mesta. Na stretnutiach s vedením sme však nadobudli presvedčenie, že práve nájdenie prevádzkovateľa mesto očakáva od nás. Po porade sme preto v združení zmenili názor a sme pripravení prevziať zodpovednosť. Keď mestské zastupiteľstvo uznesením poverí občianske združenie SOS Kremnica úlohou nájsť nového prevádzkovateľa Zechenterovho domu, my ho do dohodnutého termínu mestskému zastupiteľstvu nájdeme. Poslanci potom rozhodnú, či Zechenterov dom z dôvodu osobitného zreteľa nami vytipovanému záujemcovi prenajmú alebo nie.

Akceptujeme, ak poslanci úlohou nájsť nájomcu poveria komisiu, vytvoria pracovnú skupinu alebo si hľadanie nájomcu ponechajú vo vlastnej kompetencii. Radi prijmeme pozvanie a budeme pracovať v akomkoľvek orgáne mesta, ktorý bude mať v tejto veci legitimitu.

Konštatujeme, že ani po našej účasti na neformálnom stretnutí poslancov nie je problém Zechenterovho domu bodom programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Veríme, že aj táto naša ponuka a hlavne nedostatok času presvedčí poslancov, aby sa budúcnosťou Zechenterovho domu zaoberali už na dnešnom rokovaní v bode Rôzne.Poukazujeme na to, že od predloženia výzvy vedeniu mesta, ktorú podpísalo vyše dvesto ľudí, ubehlo viac ako šesť mesiacov. Veríme, že je najvyšší čas, aby mesto konalo. Veď potenciálny nájomca by mal začať dom prevádzkovať už o pätnásť mesiacov! My sme pripravení. Každý ďalší stratený mesiac znamená nižšiu kvalitu výsledného projektu budúceho využitia Zechenterovho domu.