Pred rokom, v decembri roku 2020, sme na našej webovej stránke uverejnili výzvu na začatie diskusie vo veci budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici. Do diskusie sa zapojilo až 217 ľudí, pričom všetci sa vyjadrili v tom zmysle, že preferujú využitie domu na verejné a spoločensko-kultúrne účely. 

V marci roku 2021 sme listom adresovaným Mestskému úradu v Kremnici iniciovali začatie dialógu o budúcnosti Zechenterovho domu. V júni mesto Kremnica zorganizovalo v tejto súvislosti verejnú diskusiu. O Zechenterovom dome sme informovali aj v médiách (internet, Rádio Devín). V lete a na jeseň sme absolvovali niekoľko stretnutí s poslancami mesta a v septembri sme pripravili prehliadku domu pre verejnosť. 

Prehliadky sa zúčastnil aj Kremničan, architekt Róbert Tame. Toho priestory domu a jeho genius loci oslovili do tej miery, že z vlastnej iniciatívy začal pracovať na projekte na budúce využitie domu. Vytvoril premyslený koncept na verejné využívanie domu s rezidenčným ubytovaním, múzeom G. K. Zechentera Laskomerského, priestormi pre kremnickú komunitu (združenia i jednotlivci) a bistrom. Dom by bol tak celoročne prístupný Kremničanom. 

Róbert Tame projekt predložil vedeniu a poslancom mesta, ktorí ho v novembri tohto roku akceptovali. Rekonštrukcia Zechenterovho domu, ktorá má prebiehať do konca roku 2022, a na ktorú mesto dostalo finančné prostriedky z Ministerstva financií, tak bude vychádzať z jeho projektu.

V novembri naše združenie zároveň kontaktovali významné slovenské prekladateľky zo združenia Mona Sentimental z Bratislavy, ktoré by v dome spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského radi zriadili Európsky literárny dom Zechenter. Slúžiť by mal prekladateľom a spisovateľom, ako aj rôznorodým kultúrnym aktivitám. Táto inštitúcia by bola financovaná z verejných zdrojov a zapojená by bola do siete podobných domov po celej Európe. Je to vynikajúca správa, pretože Kremnica má tak šancu zaradiť sa medzi mestá s celoeurópskym významom. 

Zároveň by dom mal slúžiť aj Kremničanom. Členky združenia Mona Sentimental vo svojom projekte napísali: „Pracujeme s reálnou predstavou, že jedna časť priestorov Zechenterovho domu môže byť využitá ako literárny dom a druhá verejne prístupná, otvorená živému kultúrnemu procesu a aktivitám Kremničanov.“ Záštitu nad projektom Európskeho literárneho domu Zechenter prevzala herečka, sociologička, diplomatka a predsedníčka spolku Živena Magda Vašáryová. Projekt podporujú aj ďalšie významné osobnosti slovenskej kultúry: 

– Zuzana Kronerová, herečka

– Doc. PhDr Rudolf Chmel, DrSc., literárny vedec, diplomat,politik

– Michal Hvorecký, spisovateľ a prekladateľ

– Veronika Šikulová, spisovateľka

– Ľubomír Feldek, básnik a prekladateľ

– Dušan Dušek, spisovateľ

– Ján Štrasser, básnik a prekladateľ

– Tomáš Janovic, básnik

– Lucia Molnár Satinská, PhD., jazykovedkyňa a prekladateľka

– Daniela Kapitáňová, spisovateľka, dramaturgička

– František Jablonovský, karikaturista

– Darina Abrahámová, dramaturgička Slovenského národného divadla

– Miroslava Vallová, prekladateľka, dlhoročná riaditeľka

– Literárneho informačného centra

– Stanislav Vallo, diplomat, veľvyslanec SR v Belgicku a Luxembursku, prekladateľ

– Ivana Taranenková, PhD, literárna vedkyňa, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied

– Judit Görözdi, PhD, literárna vedkyňa, riaditeľka Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied

Autorky projektu:

– Renata Deáková, PhD, prekladateľka, kultúrna manažérka

– Eva Andrejčáková, novinárka, prekladateľka

– Gabriela Magová, prekladateľka, redaktorka rádia Devín, šéfredaktorka časopisu Verzia

Keďže vlastníkom Zechenterovho domu je mesto Kremnica, autorky zaslali svoj projekt v novembri aj jeho vedeniu. Úžasné je, že ich predstavy zapadajú presne do návrhov architekta Róberta Tameho. Je tu teda reálna šanca, že dom bude využívaný na vysokej kultúrnej úrovni a plne v prospech obyvateľov mesta Kremnica. Veríme, že mesto Kremnica takto postavený projekt osloví, a že ho príjme.  

V priebehu uplynulého roku sa tak v diskusii o budúcom využití Zechenterovho domu v Kremnici podarilo významne pokročiť vpred. Je to aj vďaka Vám, ktorí ste sa zapojili do diskusie o Zechenterovom dome na našom webe. O tom, ako sa celý projekt bude ďalej vyvíjať, budeme verejnosť naďalej pravidelne informovať. Po zlepšení sa zdravotnej situácie by sme radi zorganizovali aj verejnú prezentáciu popísaných projektov.

Občianske združenie SOS Kremnica

Categories: Články