Pozitívne správy týkajúce sa budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici!

Pred rokom, v decembri roku 2020, sme na našej webovej stránke uverejnili výzvu na začatie diskusie vo veci budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici. Do diskusie sa zapojilo až 217 ľudí, pričom všetci sa vyjadrili v tom zmysle, že preferujú využitie domu na verejné a spoločensko-kultúrne účely. 

V marci roku 2021 sme listom adresovaným Mestskému úradu v Kremnici iniciovali začatie dialógu o budúcnosti Zechenterovho domu. V júni mesto Kremnica zorganizovalo v tejto súvislosti verejnú diskusiu. O Zechenterovom dome sme informovali aj v médiách (internet, Rádio Devín). V lete a na jeseň sme absolvovali niekoľko stretnutí s poslancami mesta a v septembri sme pripravili prehliadku domu pre verejnosť. 

Prehliadky sa zúčastnil aj Kremničan, architekt Róbert Tame. Toho priestory domu a jeho genius loci oslovili do tej miery, že z vlastnej iniciatívy začal pracovať na projekte na budúce využitie domu. Vytvoril premyslený koncept na verejné využívanie domu s rezidenčným ubytovaním, múzeom G. K. Zechentera Laskomerského, priestormi pre kremnickú komunitu (združenia i jednotlivci) a bistrom. Dom by bol tak celoročne prístupný Kremničanom. 

Róbert Tame projekt predložil vedeniu a poslancom mesta, ktorí ho v novembri tohto roku akceptovali. Rekonštrukcia Zechenterovho domu, ktorá má prebiehať do konca roku 2022, a na ktorú mesto dostalo finančné prostriedky z Ministerstva financií, tak bude vychádzať z jeho projektu.

V novembri naše združenie zároveň kontaktovali významné slovenské prekladateľky zo združenia Mona Sentimental z Bratislavy, ktoré by v dome spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského radi zriadili Európsky literárny dom Zechenter. Slúžiť by mal prekladateľom a spisovateľom, ako aj rôznorodým kultúrnym aktivitám. Táto inštitúcia by bola financovaná z verejných zdrojov a zapojená by bola do siete podobných domov po celej Európe. Je to vynikajúca správa, pretože Kremnica má tak šancu zaradiť sa medzi mestá s celoeurópskym významom. 

Zároveň by dom mal slúžiť aj Kremničanom. Členky združenia Mona Sentimental vo svojom projekte napísali:

„Pracujeme s reálnou predstavou, že jedna časť priestorov Zechenterovho domu môže byť využitá ako literárny dom a druhá verejne prístupná, otvorená živému kultúrnemu procesu a aktivitám Kremničanov.“

Záštitu nad projektom Európskeho literárneho domu Zechenter prevzala herečka, sociologička, diplomatka a predsedníčka spolku Živena Magda Vašáryová. Projekt podporujú aj ďalšie významné osobnosti slovenskej kultúry:

 • Zuzana Kronerová, herečka
 • Doc. PhDr Rudolf Chmel, DrSc., literárny vedec, diplomat,politik
 • Michal Hvorecký, spisovateľ a prekladateľ
 • Veronika Šikulová, spisovateľka
 • Ľubomír Feldek, básnik a prekladateľ
 • Dušan Dušek, spisovateľ
 • Ján Štrasser, básnik a prekladateľ
 • Tomáš Janovic, básnik
 • Lucia Molnár Satinská, PhD., jazykovedkyňa a prekladateľka
 • Daniela Kapitáňová, spisovateľka, dramaturgička
 • František Jablonovský, karikaturista
 • Darina Abrahámová, dramaturgička Slovenského národného divadla
 • Miroslava Vallová, prekladateľka, dlhoročná riaditeľka
 • Literárneho informačného centra
 • Stanislav Vallo, diplomat, veľvyslanec SR v Belgicku a Luxembursku, prekladateľ
 • Ivana Taranenková, PhD, literárna vedkyňa, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
 • Judit Görözdi, PhD, literárna vedkyňa, riaditeľka Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied

Autorky projektu:

 • Renata Deáková, PhD, prekladateľka, kultúrna manažérka
 • Eva Andrejčáková, novinárka, prekladateľka
 • Gabriela Magová, prekladateľka, redaktorka rádia Devín, šéfredaktorka časopisu Verzia

Keďže vlastníkom Zechenterovho domu je mesto Kremnica, autorky zaslali svoj projekt v novembri aj jeho vedeniu. Úžasné je, že ich predstavy zapadajú presne do návrhov architekta Róberta Tameho. Je tu teda reálna šanca, že dom bude využívaný na vysokej kultúrnej úrovni a plne v prospech obyvateľov mesta Kremnica. Veríme, že mesto Kremnica takto postavený projekt osloví, a že ho príjme.  

V priebehu uplynulého roku sa tak v diskusii o budúcom využití Zechenterovho domu v Kremnici podarilo významne pokročiť vpred. Je to aj vďaka Vám, ktorí ste sa zapojili do diskusie o Zechenterovom dome na našom webe. O tom, ako sa celý projekt bude ďalej vyvíjať, budeme verejnosť naďalej pravidelne informovať. Po zlepšení sa zdravotnej situácie by sme radi zorganizovali aj verejnú prezentáciu popísaných projektov.

Občianske združenie SOS Kremnica