Čo s termálnou vodou?

Občianske združenie SOS Kremnica, občania mesta a poslanec Viktor Haško pozývajú širokú verejnosť, inštitúcie a podnikateľský sektor vo štvrtok 24. augusta 2023 o 16.00 hod. do čitárne Knižnice Jána Kollára na informatívne stretnutie k problematike rekreačného a energetického využitia geotermálneho zdroja v podobe vyvierajúcej horúcej vody v banských priestoroch.

Uvítame Vaše námety a podnety k obnoveniu tohto všeobecne prospešného obnoviteľného energetického zdroja, ktorý v sebe skrýva veľké možnosti a nie je využívaný v prospech občanov mesta.

Tešíme sa na vás!