Mimoriadna číselná kombinácia 19. 9. 2019 bola dňom, kedy poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne vzali na vedomie list predsedu občianskeho združenia SOS Kremnica.

Daniel Haas Kianička v liste žiada Krajský pamiatkový úrad Banská Bystria o zastavenie procesu asanovania starších objektov v Kremnici, ktoré nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, pozrite si záznam sami. Trvá približne 20 minút.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *