Komentovaná prehliadka Zechenterovho domu

Mesto Kremnica a Občianske združenie SOS Kremnica pozývajú všetkých záujemcov na verejnú komentovanú prehliadku Zechenterovho domu v Kremnici (Ul. Pavla Križku č. 14). Sprevádzať bude historik Daniel Haas Kianička. Interiérové priestory domu si je možné prezrieť v piatok 17. septembra 2021 v čase medzi 15.00 až 18.00 hod. Vstup je voľný. Povinné sú rúška.

Úlohou komentovanej prehliadky je zoznámiť záujemcov s dejinami domu ako jedinečnej historickej pamiatky a v rámci diskusie sa pokúsiť nájsť pre dom adekvátne využitie.