Problematika ochrany historických stavieb

Kremnický rumaj 2/2002 Špecifická problematika ochrany pamiatok nielen v našom meste, ale vo všeobecnosti v slovenskej spoločnosti vyvoláva rozpačité prípadne otvorene odmietavé reakcie. Podľa našeho názoru tento nepriaznivý stav vyplýva skôr z nedostatočnej informovanosti ako nedostatku dobrej vôle. Naše občianske združenie SOS chce v spolupráci s Pamiatkovým úradom ako aj Read more…

Pozitívne správy týkajúce sa budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici!

Pred rokom, v decembri roku 2020, sme na našej webovej stránke uverejnili výzvu na začatie diskusie vo veci budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici. Do diskusie sa zapojilo až 217 ľudí, pričom všetci sa vyjadrili v tom zmysle, že preferujú využitie domu na verejné a spoločensko-kultúrne účely.  V marci roku 2021 sme listom adresovaným Mestskému Read more…

V Rádiu Devín aj o Zechenterovom dome

Nadšenci architektúry Ľubomír Fekiač a Roman Réh zo Spolku priateľov architektúry Zvolena a kremnický historik výtvarného umenia a architektúry, člen SOS Kremnica, Ľuboš Kürthy sa v relácii Kultúrny denník na Rídiu Devín rozprávali s Martinom Uramom o Dni architektúry i o galavečere CEZAAR. Reč bola aj o architektúre Kremnice a budúcnosti Zechenterovho domu. Reláciu si môžete vypočuť na Read more…

Komentovaná prehliadka Zechenterovho domu

Mesto Kremnica a Občianske združenie SOS Kremnica pozývajú všetkých záujemcov na verejnú komentovanú prehliadku Zechenterovho domu v Kremnici (Ul. Pavla Križku č. 14). Sprevádzať bude historik Daniel Haas Kianička. Interiérové priestory domu si je možné prezrieť v piatok 17. septembra 2021 v čase medzi 15.00 až 18.00 hod. Vstup je voľný. Povinné sú rúška. Read more…

SOS v mestskom parlamente

Mimoriadna číselná kombinácia 19. 9. 2019 bola dňom, kedy poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne vzali na vedomie list predsedu občianskeho združenia SOS Kremnica. Daniel Haas Kianička v liste žiada Krajský pamiatkový úrad Banská Bystria o zastavenie procesu asanovania starších objektov v Kremnici, ktoré nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Raz Read more…

Kremnické korene banskoštiavnického notára Baltazára Stecka

Radoslav Ragač Kremnický letopis 2/2006 Príspevok upozorňuje na doposiaľ prehliadanú osobnosť – kremnického rodáka, humanistu Baltazára Stecka (Stekh, Steek, Stek a pod.) a dopĺňa veľmi podnetnú štúdiu Mikuláša Čelka z roku 2005. Kremničan Baltazár Steck bol významnou osobnosťou Banskej Štiavnice na prelome 15. a 16. storočia. Počiatkom rodu a aj Read more…

Z kremnickej mestskej knihy

Ilpo Tapani Piirainen Kremnický letopis 2/2006 O založení mesta Kremnice a jeho mincovne boli uverejnené mnohé štúdie. Bohatstvo Kremnice sa po stáročia zakladalo na ťažbe zlata v tamojších baniach a razbe dukátov z neho. Na medzinárodnom sympóziu k 500. výročiu kodifi kácie kremnického banského práva v roku 1492 sa viacerí Read more…

Kremnickí rytieri

Pavel Dvořák Kremnický letopis 2/2006 Mal som to šťastie, že som spolu s manželkou mohol stráviť niekoľko týždňov v Argentíne. V Buenos Aires nás ako európskych historikov pozval zámožný muž, aby nám ukázal svoj objav: veľký kus podzemných katakomb niekdajšej španielskej kanalizácie, pod domom, ktorý opravoval. Bol nadšený; priestory z Read more…