Upratovanie mesta

Dňa 4. mája 2014 sa opäť, ako každý rok v rámci Dňa zeme, stretli členovia nášho združenia pred severným vstupom do Mestského hradu. Spolu sme poupratovali okolie a svah smerom ku Kutnohorskej ulici. Odpadu nebolo tento rok extrémne veľa, len pod mostom vedúcim do hradu bolo neuveriteľné množstvo rozbitého skla. Je Read more…

Spolupráva: štátna správa – samospráva – občianske združenie

Združenie SOS Kremnica sa aktívne zapojilo do pripomienkovania Stratégie trvalo udržateľného rozvoja mesta Kremnica na roky 2003 až 2010.  Pri rokovaniach sme sa zasadzovali za to, aby bol kladený väčší dôraz na spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a aby boli výraznejšie akcentované historické konotácie mesta pri rozvoji cestovného ruchu. 1. júna Read more…