Cechové hody kremnické 2011

Dňa 23. júla 2011 sme sa ako združenie predstavili na Cechových hodoch kremnických, a to so stánkom, pri ktorom si mohli návštevníci hodov zasúťažiť, prípadne kúpiť nami vydávaný časopis o dejinách Kremnice Kremnický letopis. V rámci súťaže sme „testovali“ záujemcov zo znalostí starých zákutí Kremnice (podľa fotografií), zároveň mohli ľudia hádať, na čo slúžili rôzne staré predmety (dátumovačka na pôvodné železničné cestovné lístky, dopravná značka z bane, skautská rovnošata a fragment z opony z františkánskeho divadla…).

Úspešných súťažiacich sme odmeňovali replikou historickej pohľadnice Kremnice a „sladkou maličkosťou“. Na podujatí sapäť ako vždy siahodlho debatovalo o dejinách mesta…