Banícky dom so zelenou verandou na Zlatej ulici č. 598/7
Dom na Zlatej ulici známy svojou dlhou zelenou verandou. Bol to kamenný banícky dom s arkádovito podmurovanou verandou a zachovanou čiernou kuchyňou. Bol to jeden z posledných príkladov typického baníckeho domu v Kremnici dokumentujúci vykurovanie starších objektov, ako aj spôsob tepelnej prípravy jedál. Tento dom po rekonštrukcii by bol ozdobou nielen Kremnice, ale aj ktoréhokoľvek skanzenu. Aj tento dom bol však asanovaný a bez dodržania jeho pôvodného pôdorysu a uličnej čiary bol na parcele postavený celkom moderný dom. Je to nenahraditeľná škoda. Jednoducho, moderné objekty by sa nemali stavať v rámci pamiatkovej zóny, ale mimo nej.
« of 10 »