Dom na kopci na Langsfeldovej ulici č. 706/29
Na Langsfeldovej ulici vo svahu vrchu Revolta bol asanovaný starý kamenný dom. Zostali po ňom trosky, ktoré sú na mieste dodnes. Z akého dôvodu bol dom zdevastovaný a či na búranie majitelia získali úradné povolenie, nie je momentálne známe. Fotografie o tejto nezmyselnej asanácii vypovedajú o všetkom. Aj tohto domu je škoda, pretože dokladoval typické osídlenie v banských mestách, teda vo svahoch okolitých kopcov. Podobné domy zasadené malebne do terénu nájdeme dodnes napríklad v Banskej Štiavnici, Španej Doline, ale aj Banskej Belej či v Smolníku.
« of 10 »